BİZ KİMİZ ?

12.05.1972 tarihinde kurulan Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Birliği tüzel kişilerin Birlik kurmasını engelleyen Dernekler Kanunu nedeniyle dağılmıştır. Birliğin dağılmasından sonra, 01.08.1976 tarihinde kurulan Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Derneği, kamu kuruluşlarının Derneğe üye olmasını engelleyen Dernekler Kanunu nedeniyle, 01.02.1989 tarihinde Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı olarak faaliyete başlamıştır.

BİZ KİMİZ ?

Cumhuriyet tarihimizin ilk sanayi kuruluşu olan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) nın öncülüğünde 12.05.1972 tarihinde kağıt üreticisi firmalar tarafından kurulan Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Birliği bugün Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Cumhuriyet tarihimizin ilk sanayi kuruluşu olan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) nın öncülüğünde 12.05.1972 tarihinde kağıt üreticisi firmalar tarafından Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Birliği kurulmuştur.

Kağıt Sektörümüzün öncüsü SEKA ile birlikte kağıt üreticisi firmalar tarafından 01.08.1976 tarihinde Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Derneği kurulmuştur. Daha sonra kamu kuruluşlarının Derneğe üye olmasını engelleyen Dernekler Kanunu nedeniyle, Sektörümüzün ana üreticisi durumunda olan SEKA nın Meslek Kuruluşumuzu temsil eden Derneğin dışında bırakılmaması için Dernek, 01.02.1989 tarihinden itibaren Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı,15 üyesiyle Ülkemiz selüloz ve kağıt-karton kapasitesinin %70 ini temsil etmektedir.

Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı, kurulduğu 1989 yılından bugüne sürekli gelişerek, Türkiye Kağıt Sektörünü gerek yurtiçinde gerek yurtdışında temsil eden çok önemli bir kurum haline gelmiştir.

Vizyonumuz

Türkiyenin en güçlü kağıt organizasyonlarından biri haline gelmek, Türk Kağıt Sektörünü Dünyada ve Ülkemizde başarıyla temsil eden bir kuruluş olmak ve Türk Kağıt-Karton Sanayiinin, Dünya Kağıt-Karton Sanayii ile verimlilik, teknoloji ve kalite açısından rekabet edebilir güçlü bir sanayi haline gelmesini sağlamaktır.

Misyonumuz

Selüloz, Kağıt ve Mamulleri Sanayiinin üretim, verimlilik ve kalite yönünden teknolojik gelişmesini sağlamak, Türkiyenin AB ne giriş sürecinde Kağıt Sektörünün karşılaşacağı sorunların tesbiti ile alınması gerekli tedbirleri araştırmak, bu konuda Resmi Makamlara gerekli bilgileri sağlayarak Sektöre ilişkin politikaların tesbitinde yardımcı olmak, orman kaynaklarının geliştirilmesi yanında tarım artıkları ve yıllık bitkiler ile eski kağıt vb. gibi hammadde kaynaklarının araştırılması, kullanımlarının arttırılmasını sağlayıcı araştırmalar yapmak veya yaptırmak, konuya ilişkin Teknik Eğitim olanaklarını arttırmak, her düzeyde teknik eğitim görmüş insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak, Kağıt Sanayiinde içte ve dıştaki araştırma ve geliştirmeleri takip etmek ve tanıtmak, Selüloz ve Kağıda ilişkin iç ve dıştaki teknik gelişmeleri ve ticari faaliyetleri izlemek, her türlü incelemeler yapmak veya yaptırmak, istatistikler hazırlamak veya hazırlatmak bunları ilgililere yaymak, Sektörün sorunlarının uzmanların ve Sanayicilerin katıldıkları toplantılarda tartışılmasını sağlamak ve ortak çözümler bulmak amacıyla seminer, sempozyum, kongre düzenlemek, Kağıt Sektöründe ekspertiz hizmetleri vermek, yurt dışında ve yurt içinde benzer ve ilgili kuruluşlara üye olmak.