Kağıt Karton Üretim Teknolojileri I

Kağıt Karton Üretim Teknolojileri I

Detaylar

1. Kağıt ve Kağıtçılığın Tarihçesi

2. Dünyada ve Türkiyede Kağıt Endüstrisi

3. Su Temini, Kullanımı, Özellikleri ve Geri Kazanımı

4.  Kağıt Üretiminde Kullanılan Elyaf, Yardımcı Maddeler, Dolgu Maddeleri ve Kuşe Kağıt Yapımında Kullanılan Maddeler

5. Kağıt Hamuru Hazırlanması

6. Elyaf Kümelenmesi

7. Hatların İçinde Güç Kaybı ve Pompalar

8. Fourdrinier Kağıt Makinesi

9. Presleme