Kağıt-Karton Sektörü Teknik Kurul Raporları

Kağıt-Karton Sektörü Teknik Kurul Raporları

Rapor Detayı

1 27-29 Mayıs 1999 İşletmelerde Verimliliğin Arttırılması ve
Maliyetlerin Düşürülmesi  

2 6-7 Haziran 1997 Yerli İmalat Olanakları 

3 18-19 Ekim 1996 Üretim Verimliliği ve Ölçüm Yöntemleri  

4 28-29 Haziran 1996 Çevre Kirliliği, Alınan Önlemler ve Sorunlar Bakımından
Kağıt Sanayiimizin Durumu  

5 19-20 Nisan 1996 Mali Planlama ve Finansal Yönetim  

6 6-7 Ekim 1995 Kağıt Sanayiimizde Toplam Kalite Yönetimi ve
Çevre Düzeni  

7 22-24 Haziran 1995 Kağıt Sanayiinde Teknik Eğitim  

8 14-15 Nisan 1995 Gümrük Birliğine Giriş Sürecinde İşletmelerin
Modernizasyonu ve Teknolojik Yenilenme Olanakları  

9 30 Eylül-1 Ekim 1994 Kağıt Fabrikalarında Otomasyon
Otomasyon Teknolojisindeki Uygulamalar ve Gelişmeler

10 17-18 Haziran 1994 Bakım Planlanmasında Yeni Uygulamalar

11 29-30 Nisan 1994 Kojenerasyon

12 25-26 Eylül 1993 Toplam Kalite Yönetimi ve İyileştirme Çemberlerinde
Uygulanan Teknikler

13 11-12 Haziran 1993 Toplam Kalite Yönetimi ve İyileştirme Çemberleri

14 10-11 Nisan 1993 ISO 9000 Standartları

15 2-3 Ekim 1992 Kağıt Sanayiinde Çevre Sorunları ve Arıtma Tesislerinin
Durumu

16 26-27 Haziran 1992 Kağıt Sanayiimizde Kullanılan Yardımcı Maddeler,
Bunların Verimlilik ve Kaliteye Etkileri

17 24-25 Nisan 1992 Atık Kağıdın Temizlenmesi, Mürekkep Alma ve Atık
Kağıt Hamuru

18 29-30 Ekim 1991 Selüloz ve Kağıt Fabrikalarında Kalite Kontrolu ve

19 14-15 Haziran 1991 Selüloz ve Kağıt Fabrikalarında Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

20 10-11 Mayıs 1991 İşletmelerde Atık Kağıtla İlgili Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

21 6-7 Kasım 1990 İşletmelerde Verimliliğin Arttırılması ve Maliyetlerin
Düşürülmesi için Alınan ve Alınması Düşünülen
Önlemler

22 23 Haziran 1989 Selüloz ve Kağıt Sanayiinde Çevre Kirliliği

23 15-16 Mayıs 1987 Yerli İmalat, Enerji Tasarrufu

24 20-21 Haziran 1986 Yerli İmalat, Kağıt Sanayiindeki Yenilikler

25 20-21 Aralık 1985 Kağıt Sanayiinde İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar

26 17-18 Mayıs 1985 Yerli İmalat ve Enerji Tasarrufu Konusundaki Gelişmeler

27 11-12 Kasım 1983 Ambalajın Kalitedeki Rolü, Maliyete Etkisi

28 27-28 Nisan 1984 Yardımcı Maddeler, Kalite ve Verimliliğe Etkileri

29 9-10 Eylül 1983 Çevre Kirliliği

30 10-11 Haziran 1983 Mamul Maliyetleri ve Düşürülme Olanakları

31 27 Nisan 1983 Enerji

32 20-21 Aralık 1981 Teknik Eğitim

33 15-16 Şubat 1980 Kalite Kontrolu ve Standardizasyon

34 30 Kasım-1 Aralık 1979 Eski Kağıt

35 28-29 Eylül 1979 Enerji

36 20-21 Temmuz 1979 Üretim Ekonomisi

37 18-19 Mayıs 1979 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

38 16-17 Mart 1979 Çevre Kirliliği

39 12-13 Ocak 1979 Yerli İmalat Olanakları