Dünya ve Türkiye Kağıt-Karton Sanayii Değerleme Raporları

Dünya ve Türkiye Kağıt-Karton Sanayii Değerleme Raporları

Rapor Detayı

Dünya Kağıt-Karton Sektörü bilgileri, Türkiye?nin üretim, tüketim ve kişi başına tüketimde Dünyadaki
yeri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bugüne kadar yayınlanmış Raporlarımız; Vakıf Kütüphanesinde mevcuttur.