Türkiye Kağıt-Karton Sanayii Rekabet Gücü Değerlendirme Raporları

Türkiye Kağıt-Karton Sanayii Rekabet Gücü Değerlendirme Raporları

Rapor Detayı

2004 yılından bu yana, Türkiye Kağıt ? Karton Sanayiinin Rekabet Gücü Değerleme Raporları düzenli
olarak yayınlanmaktadır. Bu Raporun içeriğinde; alt gruplar bazındaki makine kapasite ve adet
bilgileri, kişi başına tüketimler, üretim, kapasite, ithalat, ihracat, kapasite kullanım oranı, Pazar payı
pasta grafikleri gibi Sektör bilgileri son 5 yılı kapsayacak şekilde sunulmakta ve ayrıca Rekabet
İndeksleri 5 yıllık olarak verilmektedir.

Bugüne kadar yayınlanmış Raporlarımız; Vakıf Kütüphanesinde mevcuttur.