Kağıt Milattan 105 yıl sonra Çinli'ler tarafından bulunmuştur. Türkiye'de Osmanlılar döneminde 18.'inci Yüzyılda İzmir ve Beykoz'da kurulan imalathaneler kapitülasyonlar ve yabancılara tanınan çeşitli imtiyazlar nedeniyle yabancı şirketlerle rekabet edemediklerinden kuruluşlarından kısa bir süre sonra kapanmışlardır.

Sürekli kağıt üretimini sağlayan uzun elekli kağıt makinesi 1803 yılında bulunmuştur. Bu buluşun yaşama geçirilmesi 20-25 yıl sürmüş, 1830 -1846 yılları arasında çeşitli tarihlerde Avrupa'daki gelişmiş sanayi ülkelerinde kurulmaya başlanmıştır. İtalya'da 1846 yılında üretime geçen kağıt makinesi ülkemize İtalya'dan 3 yıl önce yani 1843 yılında gelmiştir. İzmir-Halkapınar'da başlayan üretim maalesef  6 ay sürebilmiştir.

O zamanlar, daha çok azınlıkların elinde bulunan ticaretin daha çekici ve ithalatın karlı olması da yerli üretimin engellenmesinde etkili olmuştur.

Ulusal Kağıt Sanayiimizin Cumhuriyet döneminde bile kurulması çok kolay olmamıştır. Kağıt Sanayiimizin öncüsü olan Sayın Mehmet Ali Kağıtçı'nın uğraşları sonucu 1934 yılında İzmit'te temeli atılan 12.000 ton/yıl kapasiteli ilk tesis, 1936 yılında üretime geçerek Ülkemizde ilk kağıdı üretmiştir. Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olan SEKA üretim kapasitesini 2000 yılında 617.700 ton'a kadar çıkarmıştır. Bu tarihten sonra SEKA, özelleştirme kapsamına alınarak yatırımları durdurulmuş ve 2006 yılına kadar da büyük bir kısmının özelleştirilmesi nedeniyle de Sektörden çıkmıştır.

Sermaye yoğun bir Sektör olan Kağıt Sanayiinde, özel sektör kağıt sanayiine 1960'larda girmiş ve yatırımları 1970'lerde hızlanmıştır. 15.000 ton/yıl civarında bir üretim gücü olan özel sektör kuruluşları bu yıldan sonra modern ve büyük kapasiteli fabrikalarda üretim yapmaya başlamıştır. 2010 yılı sonunda kağıt-karton üretim kapasitesi, 3.687.500 ton/yıl'a ulaşmıştır. Birçoğu çalıştırılamamakta olan özelleştirilmiş SEKA işletmelerini hariç tutarsak, özel sektör fabrikaları hammadde ihtiyacını ithal selüloz ile karşılamaktadırlar. Bunun nedeni, Ülkemizde odun fiyatlarının dünya fiyatları ile kıyaslanamayacak mertebelerde yüksek olması ve kamu işletmelerinden kaynaklanan tedarikteki belirsizliklerin özel sektör tarafından riske edilememesidir. Kahverengi kağıt üreten fabrikalar da hammadde olarak ikincil elyaf (geri dönüşen kağıt) kullanmaktadırlar.

2010yılında 2.231.400ton atık kağıt geri kazanılmıştır. Atık kağıt geri kazanma oranı, %41,8 mertebesindedir.

Ülkemizde halen 56 adet kağıt-karton üreten makine bulunmaktadır.

Türkiye'nin Dünya'daki Yeri :

Dünya kağıt-karton üretimi 390,7 milyon ton’dur. 2,5 milyon ton kağıt-karton üretimi ile Dünya sıralamasındaki yerimiz 25. sıra, 5,1 milyon ton kağıt-karton tüketimi ile Dünya sıralamasındaki yerimiz 16. sıra ve 68,6 kg kişi başına kağıt-karton tüketimi ile Dünya sıralamasındaki yerimiz 50. sıradadır.
Tüketimde 16. sırada ve üretimde 25. sıralarda olmak Türkiye’nin net kağıt-karton ithal eden bir ülke konumunu ortaya koymaktadır. Rakamların yansıttığı gerçek, Türkiye’nin kağıt-karton sanayiinin büyümeye açık bir ülke olduğudur.

 
 

SELÜLOZ VE KAĞIT SANAYİİ VAKFI Tüm Hakları Saklıdır © 2007 SKSV

Designed By Tekrom E-Ticaret